Popularna psihologija - Psihologija uspeha, Dipak Čopra