Popularna psihologija - Psihologija uspeha, Greg Brejden