Popularna psihologija - Psihologija uspeha, Šeril Ričardson, Lujza L. Hej